Shen Shengmei

General Manager, Panasonic R&D Center